Dilia Leitner

lijsttrekker & fractie-voorzitter D66 Haarlem

Samen tegen hen die Nederland willen verdelen

samen

In Haarlem ontstaat een polariserende sfeer als het gaat om vluchtelingen. Jammer, vinden Dilia Leitner, fractievoorzitter, en Anne-Floor Dekker van D66 Haarlem e.o., want het staat de dialoog in de weg over de opvang en integratie van vluchtelingen in gemeenten. Juist in deze sfeer van schijnbare tegenstellingen willen zij opzoek naar oplossingen: “Deze situatie vraagt om daadkracht, creativiteit en inlevingsvermogen.”

Vluchtelingen, ze houden de gemoederen in de gemeenten flink bezig. Zo ook in Haarlem: in een opiniestuk op de website van de Volkskrant stelt fractievoorzitter Rob de Jong van de VVD dat we met vluchtelingen intolerante opvattingen importeren. Daartegenover stelt Jeroen Fritz, fractievoorzitter van de PvdA, dat het grootste gevaar komt van diegenen die juist onder het mom van tolerantie de kern ervan de nek om willen draaien. Ook bij bewoners zien we grofweg twee kampen: het kamp dat iedereen, ongeacht de migratieachtergrond, met zakjes snoep welkom heet. En het kamp dat het liefste de stadspoorten voor iedere asielzoeker sluit en zich hardop afvraagt of onze dochters en homoseksuelen nog wel vrij rond kunnen lopen. Het zijn twee kampen in de politiek en op straat die het debat polariseren. Jammer, want we moeten broodnodig naar een echte dialoog over de opvang en integratie van vluchtelingen. Naar oplossingen die zowel recht doen aan de opvangvraag, als kunnen rekenen op steun van de Haarlemse bevolking.

Leren leven in vrijheid

Laten we helder zijn: natuurlijk moeten we vluchtelingen opvangen die land en haard zijn ontvlucht vanwege oorlogsgeweld of individuele vervolging. We zijn het verdragsrechtelijk verplicht en gelukkig maar: ooit kende ook Nederland minder vredige tijden. Voor deze vluchtelingen dient Haarlem dan ook altijd open te staan. Tegelijk moeten we erkennen dat niet iedere vluchteling is opgegroeid in een democratie waarin mannen, vrouwen, homo’s, joden en moslims dezelfde vrijheden en rechten genieten. Lang niet iedereen heeft ervaring met leven in vrijheid of weet hoe met individuele vrijheden van anderen om te gaan. Ook niet degenen die zelf zijn gevlucht vanwege schending van zijn of haar mensenrechten.

Met een betere selectie aan de buitengrenzen van Europa en politieke oplossingen in conflictgebieden kunnen we de vluchtelingenstroom inperken. Maar de realiteit is dat vluchtelingen zullen blijven komen. De mensen die een verblijfsvergunning krijgen, moeten zich zo snel mogelijk leren staande te houden in deze samenleving. Dat betekent ook leren leven in vrijheid. Het vergroten van een democratisch bewustzijn is dan ook stap één richting een succesvolle integratie van vluchtelingen in onze stad. Wij pleiten ervoor daar al mee te starten in de asielzoekerscentra en noodopvang, met mensenrechtenambassadeurs die de taal en het referentiekader van de vluchtelingen kennen. Bestaande vluchtelingengroepen in Haarlem en vluchtelingen die zelf al jarenlang actief zijn op dit gebied, zouden daarin een belangrijke rol kunnen spelen.

Stap over je meningsverschillen heen

Wij willen dat de vluchtelingen die mogen blijven, zich hier thuis gaan voelen en perspectief krijgen op een zelfstandige toekomst. Met een woning, opleiding en werk, en met begrip van onze gezamenlijke grondrechten. D66 Haarlem e.o. hoopt dat de VVD en PvdA over hun meningsverschillen heen kunnen stappen. En dat we samen kunnen werken aan oplossingen. Samen werken aan draagvlak in de samenleving. Samen opstaan tegen hen die Nederland willen verdelen.

Advertenties

Informatie

Dit bericht is geplaatst op 25 oktober 2015 door in Uncategorized.
%d bloggers liken dit: