Haarlemse coffeeshops steken nek uit

10277818-marijuana-cannabis--hennep-blad-illustratie

Terwijl vanuit Den Haag de oplossing in de strijd tegen overlast vanwege coffeeshops zich steeds meer richt op meer en strengere regels, zoekt Haarlem de oplossing in een andere hoek. Haarlem voert als eerste gemeente in Nederland een keurmerk voor coffeeshops in. “Dat Haarlem deze voortrekkersrol speelt, daar ben ik best een trots op”, zegt raadslid Dilia Leitner. Deze zomer verwacht de burgemeester de eerste keurmerken uit te kunnen geven.

In 2012 ontwikkelde Haarlem samen met de Haarlemse coffeeshopondernemers een keurmerk. De ondernemers zijn verenigd in Team Haarlemse Coffeeshopondernemers afgekort THC, met een knipoog naar de werkzame stof.  Het keurmerk omvat een aantal strenge regels rondom communicatie, hygiëne, scholing van medewerkers, huis- en gedragsregels en verkoop aan minderjarigen. Ook moeten de coffeeshopondernemers een BIBOB-toets ondergaan. Die toets is bedoeld om te onderzoeken of de ondernemers niet eerder betrokken waren bij criminele activiteiten of fraude hebben gepleegd. De keerzijde is dat coffeeshopsondernemers met een keurmerk onder een “iets”milder handhavingsregime vallen bij een overtreding van de regels. Zo krijgen shops die een iets te hoge handelsvoorraad aanhouden nu eerst een schriftelijke waarschuwing. Voorheen ging zo’n coffeeshop meteen een maand dicht. Leitner: “Streng doch rechtvaardig, dat is in elk geval het beeld dat burgemeester Bernt Schneiders lijkt te willen neerzetten. Na aanvankelijk zeer streng te hebben opgetreden tegen coffeeshophouders, is hij nu on-speaking-terms met deze branche.

“Dit is een knap staaltje puur resultaatgerichte politiek van de burgemeester. Zelfs D66 en CDA die principieel heel anders tegenover coffeeshops staan weten elkaar op deze aanpak te vinden”, vindt Leitner. De commissie besprak op 13 juni de plannen voor het keurmerk.

%d bloggers liken dit: